De soortenlijst van de avifauna excursies van de kaartclub Kloef
 (Verwetenschappelijkte uitgave)
 
Soort 1997 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019 2020 2021
Locatie                 Peel   Zeeland Oost-
vaarders plassen
Blauwe Kamer Eempol-
der / Ijssel
    Willeskop en Zouwe-
boesem
Reewijkse
en Nieuw-
koopse plassen
Slikken van Flakkee De Schammer, Arken-
heem en Oude-
naller
Krammer Volkerak    
"met stellige zekerheid door meerdere leden van de club waargenomen soorten"
weidevogels 
kievit x x x x x x x x x x x x x x     x   x x x    
grutto x   x x x x x x   x  x   x       x     x      
scholekster   x x x   x x x x x x   x       x   x x x    
tureluur     x   x x x x   x     x             x      
wulp x   x     x   x   x  x                        
zwanen
wilde zwaan (wit) x x x x x x x x x x   x x x     x x x x x    
zwarte zwaan                   x x             x          
eenden 
bergeend x x x x x x x x   x x x x x     x   x x      
brilduiker x   x x                                      
doodaars   x x   x   x   x                            
eidereend             x                                
fuut x x x x x x x x x x x x x x     x x x x x    
krakeend, x           x x   x   x x x     x x x x      
kuifeend, x x x x x x x x x x x x x x     x   x   x    
muskuseend                     x                        
meerkoet x x x x x x x x x x  x x   x     x x x x x    
middelste zaagbek     x                                   x    
nonnetje   x                   x           x          
pijlstaarteend                   x   x                    
slobeend x   x       x x   x x   x       x   x x      
smient     x x x x x x   x x x x x     x   x x      
tafeleend x x x x           x x x               x      
taling         x x   x      x                   x    
toppereend         x                                    
waterhoentje       x     x x   x x x x       x x x   x    
wilde eend       x x x x   x x x x x x     x x   x x    
wintertaling                           x     x     x      
mandarijneend                                   x          
ganzen 
brandgans       x   x   x x x  x     x     x   x x x    
Canadese gans           x   x   x x   x x     x x x x x    
grauwe gans x x x x x x x x x x x x x x     x x x x x    
kolgans                           x             x    
nijlgans       x x x x x x x x   x x       x x x x    
rietgans     x   x                                    
rotgans     x       x     x                          
tamme gans                           x     x            
steltlopers 
(blauwe)reiger x x x x x x x x x x x x x x     x x x x x    
zilverreiger                     x x   x         x x      
dunbekwulp                   x                          
grote zilverreiger         x               x x     x x x   x    
kluut     x       x x   x  x   x                    
lepelaar             x     x x   x                    
ooievaar   x       x   x         x       x   x        
plevier     x x   x x x                     x      
steenloper     x       x     x                          
bonte strandloper                     x                        
strandloper     x                                        
roofvogels 
blauwe kiekendief       x           x                          
bruine kiekendief   x         x x x   x   x                    
buizerd (bruine vorm)   x x x x x x x x x x x x x     x x x   x    
buizerd (witte vorm) x                                   x x      
havik         x                                    
slechtvalk                 x                            
torenvalk x x x x     x x x x x x x x         x x      
velduil x                                            
ransuil                       x                      
meeuwen e.d. 
kleine mantelmeeuw     x                                        
kokmeeuw     x x   x x x x x x x         x   x x x    
grote stern                   x                          
stern x x                                          
visdiefje x                                            
zilvermeeuw   x x x   x x x x x x x   x     x x x x x    
zwartkopmeeuw   x     x   x   x                            
overige 
bonte specht               x     x   x                    
boomklever   x                                          
boomkruiper                       x                      
fazant   x x     x x   x x x           x x x   x    
fitis           x                                  
gors                   x                          
rietgors                     x   x                    
groenling             x         x                      
huismus x     x   x   x x       x       x     x      
kleine karakiet             x                                
koekoek                 x                            
koolmees   x     x x     x x x x         x x   x      
kuifmees                                              
paapje                     x                        
patrijs     x                                        
putter           x x                       x        
rietzanger x x                                          
ringmus           x             x                    
staartmees   x       x                                  
tjiftaf             x x         x       x            
veldleeuwerik x   x x x   x x      x               x        
vink   x           x x   x x x           x        
witte kwikstaart       x x x x x x   x   x       x            
zwartkop               x                              
rietzanger                   x                          
zanglijster             x                         x      
specialties 
aalscholverkolonie x   x                 x x                    
aalscholverkolonie met jongen x                                            
ganzenest met eieren       x                                      
ooievaarsnest   x                     x           x        
ooievaarsnest (met ooievaars)           x             x                    
reigerkolonie         x x         x x x                    
"e.v.a. vogels die te algemeen zijn om hier te noemen"
aalscholver       x x x x x   x x x x x     x x x x x    
boerenzwaluw             x           x                    
boomklever                                              
boomkruiper                                              
ekster x x x x x x x x x x x x x x     x x x   x    
goudvink                                              
grijze lijster                                              
houtduif x x x x x x x x x x x x x x     x x x x x    
kauwtje     x x x x x x x x x x x x     x x x x x    
kraai x x x x x x       x x x x x     x x   x x    
matkop                                              
merel       x x x   x x x x   x x     x x   x x    
mus                          x                    
pimpelmees       x         x     x x                    
postduif                 x   x     x     x     x x    
roodborstje         x             x x           x x      
specht                         x       x            
spreeuw x x x x   x   x x   x x x x       x x   x    
Turkse tortel                 x   x x x                    
vink         x   x x       x x       x       x    
gaai       x x             x   x                  
winterkoninkje           x                                  
zanglijster                                     x x      
zwartkop                                              
"Verder zijn waargenomen"
Bruine koeien             x                                
Bunsschotervrouw               x                              
eekhoorn   x                                          
ezels                                   x          
Galloway runderen   x       x             x           dood   x    
geiten           x             x                    
grote zwarte koeien (Galloway?)         x                                    
haas     x   x x x   x x x   x x     x x x        
haflingerpaarden     x                                        
Heck Runderen                   x   x             x   x    
hert                           x                  
hond                           x                  
kat                                       x      
konijn     x             x             x            
Konik paarden   x                   x x                    
koolzwam               x (2)                              
muskusrat               x (2)                              
olifant             x                                
Przwalski paarden             x                                
ree x       x             x x                    
schapen           x             x       x x x x      
Schotse hooglanders                           x                  
Shetlandpaarden         x                                    
groene kikkers                 x x                          
dode marter                   x                          
Rolce Royce (Engels)                   x                          
Traction Avant (donkerblauw)                   x     x                    
Diane nog met blauw nummerbord                   x                          
MG's                         x                    
Patagonische springhaas                     x                        
lama                         x                    
braakbal                       x                      
door paarden afgeknabbelde bomen en daardoor verwoest bos                       x                      
fuut met kikker in de bek                                 x            
kip                                 x            
kalkoen                                 x            
metal bird ijsvogel                                         x    
metal bird specht                                         x